Dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔNG CÔNG TY, TẬP ĐOÀN KINH TẾ Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh (khoản 7 Điều 4 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13). Doanh nghiệp là tên gọi chung …

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) đôi khi phát sinh những cập nhật thay đổi thông tin cần làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như là thay đổi địa chỉ trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, mở thêm chi nhánh, hoặc …

Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: 1/ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 2/ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 3/ Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP 4/ Đầu tư …

Giấy phép kinh doanh các ngành nghề có điều kiện

Giấy phép kinh doanh các ngành nghề có điều kiện

GIẤY PHÉP KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban …

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Dịch vụ làm sổ kế toán, làm kế toán trưởng, báo cáo tài chính, tư vấn kế toán chuyên đề và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật kế toán cho doanh nghiệp thuộc các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần và tập đoàn kinh tế …

Thuế quan chuyên đề

Thuế quan chuyên đề

Dịch vụ thuế và hải quan gọi chung là dịch vụ thuế quan, bao gồm tư vấn tối ưu các sắc thuế chủ đạo trong doanh nghiệp (TNCN, TNDN, GTGT), hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm cá nhân xuất cảnh, khai hải quan, liên quan kiểm tra sau thông quan v.v... DỊCH VỤ THUẾ STT Dịch vụ Nội dung Tổng …

Ngoại giao phòng ngừa

Ngoại giao phòng ngừa

Tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp thông qua biện pháp ngăn chặn tuyệt đối các lỗi vi phạm hành chính (VPHC). NGOẠI GIAO PHÒNG NGỪA Ngoại giao phòng ngừa là một dịch vụ tổng hợp của các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, không để phạt một đồng nào trước các cơ quan …

IP Man

IP Man

Xác lập và thực thi quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, bí mật kinh doanh v.v... ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – IP MAN Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights, "IP rights") là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và …