Đầu tư nước ngoài

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

1/ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
2/ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
3/ Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP
4/ Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

1/ Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư
2/ Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài
3/ Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài
4/ Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ
5/ Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư

Dịch vụ Queenlaw bao quát mọi lĩnh vực của đầu tư quốc tế và tập trung trên lĩnh vực thành lập mới tổ chức kinh tế tại quốc gia tiếp nhận, như là thành lập công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam hay thực hiện dự án của nhà đầu tư Việt Nam đến Tây Ban Nha.

Hãy liên hệ với Queenlaw để được tư vấn thủ tục pháp lý liên quan.


Xem thêm
»  Thành lập công ty FDI
»  Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
»  Biểu cam kết WTO
»  Dịch vụ lãnh sự, thị thực và cư trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam