IP Man

Xác lập và thực thi quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, bí mật kinh doanh v.v…

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – IP MAN

Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights, “IP rights“) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. IP Man là dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

(Intellectual Property Representative – IP Man)

Theo Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi theo Luật số 36/2009/QH12:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
4. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
5. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.”

Như vậy, quyền sở hữu công nghiệp nằm trong quyền sở hữu trí tuệ, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:
a) Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
b) Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
c) Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Danh mục dịch vụ  tư vấn  trong lĩnh vực SHTT (chưa bao gồm VAT):

STT

Dịch vụ

Phí tối thiểu

Ghi chú

1

Bảo hộ nhãn hiệu: Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế logo; tên thương mại; gia hạn văn bằng bảo hộ…

2.000.000đ

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ
– Phí dịch vụ được tính dựa trên phạm vi lĩnh vực đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

2

Đăng ký bản quyền:
– Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính; tác phẩm viết;
– Đăng ký bản quyền tác giả;
– Bảo hộ bản quyền nhiếp ảnh; tác phẩm viết (văn học, thơ, tiểu thuyết), điện ảnh, âm nhạc…

3.000.000đ 

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Cục Bản quyền tác giả

3

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch hàng hóa

3.500.000đ 

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

2.000-5.000u

– Đây là một trong những dịch vụ đặc biệt phức tạp do vậy phí dịch vụ sẽ được thương thảo trực tiếp

5

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh, thương mại

4.500.000đ

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ

6

Tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

4.500.000đ

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ

7

Tư vấn bảo hộ chỉ dẫn địa lý

5.500.000đ

– Lệ phí nhà nước do khách hàng chi trả theo biên lai thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ

8

Tư vấn đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp

1.000-3.000u 

– Phí dịch vụ sẽ được thương thảo trực tiếp

9

Các dịch vụ tư vấn khách trong lĩnh vực SHTT:
– Tư vấn hợp đồng Li-Xăng; nhượng quyền  thương mại; hợp đồng chuyển giao công nghệ…;
– Bảo hộ giống cây trồng;
– Xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ…

(Thỏa thuận)

– Phí dịch vụ sẽ được thương thảo trực tiếp

– Bảng dịch vụ và mức phí này được áp dụng từ ngày 01/01/2010.
– Mọi hoạt động điều chỉnh loại dịch vụ cung cấp, mức thu, cách thức thu lệ phí có liên quan qua từng thời kỳ chúng tôi sẽ báo phí chi tiết.

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN PHÒNG QUEENLAW