Kế toán doanh nghiệp

Dịch vụ làm sổ kế toán, làm kế toán trưởng, báo cáo tài chính, tư vấn kế toán chuyên đề và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật kế toán cho doanh nghiệp thuộc các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần và tập đoàn kinh tế (công ty mẹ – công ty con).

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

STT Dịch vụ Nội dung Tổng phí
1 Dịch vụ làm sổ kế toán – Tư vấn lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán & sổ kế toán
– Thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán, biểu mẫu báo cáo kế toán …
– Xây dựng quy trình lập và lưu trữ chứng từ kế toán
– Xây dựng, tư vấn quy trình khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ hóa đơn
– Lập chứng từ kế toán
– Ghi sổ kế toán
– Kê khai thuế hàng kỳ cho doanh nghiệp
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng kỳ (nếu đã phát hành hóa đơn)
Với dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ nhận được sổ kế toán, chứng từ kế toán bản mềm, chưa có chữ ký (doanh nghiệp phải có kế toán để ký).
Từ 2.000.000 VNĐ/quý
(Tùy thuộc số lượng chứng từ, lĩnh vực hoạt động)
(Thanh toán sau khi đến kỳ)
2 Dịch vụ làm kế toán trưởng – Như Dịch vụ 1
– Làm kế toán trưởng
– Ký trên chứng từ kế toán
– Đăng ký mẫu chữ ký với ngân hàng và lập/duyệt lệnh ngân hàng
Với dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ nhận được sổ kế toán, chứng từ kế toán bản cứng hoặc bản điện tử có chữ ký của kế toán trưởng theo quy định.
Từ 5.000.000 VNĐ/quý
(Tùy thuộc số lượng chứng từ, lĩnh vực hoạt động)
(Thanh toán sau khi đến kỳ)
3 Dịch vụ báo cáo tài chính – Lập báo cáo tài chính
– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
– Nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn cho doanh nghiệp
Từ 2.000.000 VNĐ/lần
(Tùy thuộc lĩnh vực hoạt động)
(Thanh toán trước bằng 01 lần)
4 Tư vấn kế toán chuyên đề – Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán
– Tư vấn soạn thảo quyết định bổ nhiệm nhân sự kế toán
– Tư vấn tuân thủ và rà soát Nghị định số 41/2018/NĐ-CP
– Tư vấn chuyên đề trong công tác thanh kiểm tra kế toán
Báo phí riêng
(Thanh toán trước bằng 01 lần hoặc theo thỏa thuận)

 

Do đặc thù ở Việt Nam công việc kế toán đồng thời kiêm nhiệm công việc về thuế nên ngoài những công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, kế toán cũng thường làm luôn một số công việc thuộc phạm vi lĩnh vực thuế, bao gồm: kê khai, lập, nộp tờ khai, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, báo cáo hóa đơn v.v…

Xuất phát từ thực tế đó Queenlaw cũng đã tích hợp vào trong dịch vụ kế toán một số công việc thuộc phạm vi lĩnh vực thuế như công việc kê khai thuế hàng kỳ cho doanh nghiệp, tạo ra những gói dịch vụ phù hợp, tiết kiệm, toàn diện, đánh trúng tâm lý khách hàng đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp mới thành lập, các SMEs.

Dịch vụ kế toán trọn gói được thiết kế phù hợp với các công ty mới được thành lập hoặc công ty nhỏ với ngân sách ít và muốn tiết kiệm tiền cho bộ phận kế toán khi không phải thuê chuyên viên kế toán đủ trình độ chuyên môn với chi phí cao để phục vụ công tác kế toán của mình thì đây là một dịch vụ hoàn toàn phù hợp.

Đặc điểm công việc kế toán của các công ty nhỏ

  • Công ty vừa mới thành lập và chưa phát nhiều sinh nghiệp vụ kinh tế phức tạp trong hạch toán kế toán.
  • Đặc thù tính chất kinh doanh nên quy mô nhân viên ít, thậm chỉ chỉ 1 hoặc 2 người.
  • Nghiệp vụ kế toán hầu như không phát sinh hoặc phát sinh rất ít, không phức tạp trong số liệu kế toán.
  • Công ty đang hoạt động để chờ đón một dự án sẽ phát sinh trong tương lai gần, muốn tiết kiệm chi phí tối đa.
  • Chủ doanh nghiệp không có nhu cầu thuê nhân sự để tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.
  • Các công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc hầu như không phát sinh nghiệp vụ kinh tế nào nhưng không muốn tạm dừng kinh doanh.

Yêu cầu công việc kế toán đối với công ty nhỏ

  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán theo luật định.
  • Lập và nộp các báo cáo về thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC xuống cơ quan thuế.
  • Đảm bảo công việc kế toán được thực hiện theo đúng luật định, giảm thiểu các rủi ro về thuế và kế toán.
  • Cung cấp các thông tin kế toán cần thiết căn bản để ban giám đốc ra các quyết định.

Phí dịch vụ kế toán trọn gói được tính như thế nào?

Phí dịch vụ kế toán trọn gói được tính dựa trên thời gian thực tế và nhân sự cần thiết để hoàn thành công việc kế toán của khách hàng, dựa trên ngành nghề kinh doanh và số liệu kế toán phát sinh, dựa trên các yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

Bảng phí chính xác nhất sẽ được gởi đến bạn một cách nhanh chóng ngay sau khi bạn liên lạc với chúng tôi sau khi khảo sát tình hình nhu cầu đơn vị.

Câu hỏi giờ đây là bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói?

Hãy liên hệ với chúng tôi để doanh nghiệp của bạn đạt được sự ổn định trong công tác kế toán từ việc am hiểu sâu sắc, vận dụng quy định của pháp luật về kế toán.