Thành lập công ty FDI

THÀNH LẬP CÔNG TY FDI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo luật pháp nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. (Điều 3, Luật đầu tư số 67/2014/QH13)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì trước khi thành lập doanh nghiệp (công ty), nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC).

Queenlaw cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục cấp IRC cho nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty FDI tại Việt Nam với các thông tin như sau:

Queenlaw tiến hành Thời gian¹ Phí¹ Kết quả
1 Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài 1-3 ngày 1.380.000 VND
2 Xây dựng hồ sơ dự án đầu tư 3-6 ngày 23.000.000 VND Hồ sơ dự án đầu tư
3 Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 15-30 ngày 2.300.000 VND Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
4 Đăng ký doanh nghiệp 6 ngày 3.000.000 VND Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)
Tổng cộng (1 USD = 23,000 VND): 25-45 ngày 29.680.000 VND

(Các bước thành lập công ty FDI)

¹ Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) và không thuộc trường hợp lấy ý kiến các Bộ.

Việt Nam là thành viên của WTO kể từ 2007. Các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam đối với các nước thành viên WTO được ghi nhận trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ, theo đó Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cho các dịch vụ xuất hiện trong Biểu này. Với những dịch vụ không xuất hiện trong Biểu, Việt Nam không có nghĩa vụ nào cả, ngoại trừ nghĩa vụ áp dụng các quy tắc chung của GATS.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – QUEENLAW VIỆT NAM
Địa chỉ: 26G Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
Email: linhtt@queenlaw.com.vn (Ms Linh)
ĐT: (024) 3350 2022 ext. 172


Quay lại
»  Đầu tư nước ngoài
»  Thành lập doanh nghiệp trong nước