Thành lập doanh nghiệp

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, TỔNG CÔNG TY, TẬP ĐOÀN KINH TẾ

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh (khoản 7 Điều 4 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Doanh nghiệp là tên gọi chung gồm doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và công ty. DNTN không có tư cách pháp nhân, chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn, không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên công ty hợp danh. Công ty có tư cách pháp nhân, độc lập trong quan hệ giao dịch dân sự, cùng với cơ chế trách nhiệm hữu hạn.

Ngoài ra các bạn còn hay nghe nhắc đến tổng công ty, tập đoàn kinh tế. Thật ra chúng không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập. Chúng được hình thành bởi nhóm công ty đã được thành lập, các công ty này có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Như vậy chúng ta có 05 loại hình doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp gồm thành lập mới và thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi (từ loại hình doanh nghiệp khác hoặc hộ kinh doanh).

Sau đây là bảng phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Queenlaw:

Queenlaw thực hiện Gói Thời gian¹ Phí trọn gói²³
1. Tư vấn ban đầu

2. Soạn hồ sơ

3. Nộp hồ sơ

4. Nộp phí nhà nước

5. Trao giấy chứng nhận ĐKDN

6. Trao con dấu

7. Công bố mẫu dấu trên Cổng

8. CSKH thường xuyên lâu dài

Gói A 20 ngày làm việc 1.000.000đ
Gói B 15 ngày làm việc 1.500.000đ
Gói C 10 ngày làm việc 2.000.000đ
Gói D 06 ngày làm việc 3.000.000đ
Gói E 03 ngày làm việc Liên hệ
Gói F 01 ngày làm việc Liên hệ

(Bảng phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp tiêu chuẩn)

¹ Thời gian thông báo mã số doanh nghiệp (MSDN), được tính từ ngày ký gửi hồ sơ ĐKDN và có thể dài hơn đối với hồ sơ ghi trên 04 ngành, nghề hoặc có ngành, nghề không có trong VSIC.
² Phí trọn gói chưa bao gồm chi phí đi lại khác tỉnh (nếu có). Phí gói E, F = D + Chi phí ưu tiên [nội bộ] + Chi phí không chính thức khác (nếu có).
³ Phí này bao gồm phần không chịu thuế (nhà nước thu), phần có VAT (cơ sở khắc dấu thu (nếu có)) và phần chưa có VAT.

Đối với hình thành tập đoàn kinh tế hoặc tổng công ty (gọi chung là nhóm công ty), Queenlaw hoàn toàn có thể tư vấn thông qua điều chỉnh sở hữu vốn hoặc sửa đổi điều lệ tổ chức để thiết lập quan hệ nhóm công ty trong đó có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.

Các bạn lưu ý: Đôi khi các bạn bắt gặp cái tên ví dụ “CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABC”, thực ra đó không phải là tập đoàn mà chỉ là một công ty loại hình cổ phần có tên riêng là “TẬP ĐOÀN ABC”. Tập đoàn không phải là một doanh nghiệp chỉ với có chữ TẬP ĐOÀN 😉

Hãy liên hệ với Queenlaw để được tư vấn thành lập công ty và thiết lập mô hình tập đoàn các bạn nhé!


Xem thêm
»  Thành lập công ty FDI
»  Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam