Thuế quan chuyên đề

Dịch vụ thuế và hải quan gọi chung là dịch vụ thuế quan, bao gồm tư vấn tối ưu các sắc thuế chủ đạo trong doanh nghiệp (TNCN, TNDN, GTGT), hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm cá nhân xuất cảnh, khai hải quan, liên quan kiểm tra sau thông quan v.v…

DỊCH VỤ THUẾ

STT Dịch vụ Nội dung Tổng phí
1 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (E) – Chữ ký số: 03 năm
– Hóa đơn điện tử: 1000 số
– Khởi tạo hóa đơn điện tử mẫu
– Lập hồ sơ phát hành hóa đơn lần đầu
– Gửi hồ sơ qua mạng điện tử đến QCT
– Theo dõi trạng thái cập nhật trên trang của TCT
– Hướng dẫn cách lập hóa đơn
– Hỗ trợ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý đầu
5.000.000đ
2 Thông báo phát hành hóa đơn đặt in (P) – Lập hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn (3.14)
– Thực hiện thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn (3.14, 3.15)
– Thực hiện thủ tục thiết kế hóa đơn
– Thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn
– Thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng điện tử
– Theo dõi trạng thái cập nhật trên trang của TCT
– Hóa đơn: 10 cuốn (500 số)
– Hướng dẫn cách lập hóa đơn
– Hỗ trợ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý đầu
6-10.000.000đ
3 Tư vấn chuyên đề về thuế – Tư vấn các khoản chi được trừ và không được trừ thuế TNDN
– Tối đa số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, bao gồm:
+) Thiết lập nền tảng kinh doanh tương thích với các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT
+) Ban hành quy chuẩn nghiêm ngặt về hóa đơn GTGT đầu vào và giới thiệu một số giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
+) Xây dựng chiến lược đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, trong đó có vấn đề liên quan đến chủ động tồn kho
+) Tư vấn thường xuyên đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào & hỗ trợ phân phối số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của doanh nghiệp
+) Rà soát về điều kiện được khấu trừ thuế trên các hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp kết hợp với các chứng từ đi kèm
+) Báo cáo tổng số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ của doanh nghiệp
10.000.000đ/buổi
(có tổng kết bằng văn bản)
4 Hoàn thuế giá trị gia tăng – Khảo sát điều kiện thuộc diện hoàn thuế
– Nắm bắt hồ sơ, chứng từ
– Tư vấn tổng quan
– Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế
– Thống nhất số thuế đề nghị hoàn
– Thực hiện thủ tục hành chính tại CQT
– Bao phí thay đổi nội dung ĐKDN (nếu có)
– Chưa bao gồm chi phí công tác khác tỉnh (nếu có)
20 triệu + 5% số thuế được hoàn
5 Dịch vụ thuế ban đầu cho doanh nghiệpNEW Dịch vụ này gồm toàn bộ nội dung của Dịch vụ 1: 5.000.000đ. Bao gồm:
– Chữ ký số: 03 năm
– Hóa đơn điện tử: 1000 số
Cộng thêm:
– 01 biển hiệu công ty
– 01 dấu chức danh: Giám đốc/Kế toán
– Quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán
– Tài khoản ngân hàng số chọn
– Nộp tờ khai lệ phí môn bài
– Nộp tiền lệ phí môn bài: 1-3.000.000đ
– Hướng dẫn niêm yết sử dụng hóa đơn
– Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế quý đầu tiên (số liệu do kế toán doanh nghiệp kê khai)
8-10.000.000đ
(tùy thuộc mức tiền môn bài phải nộp)
6 Dịch vụ xác định số tiền phải nộp NSNNNEW Dịch vụ này phục vụ cho doanh nghiệp cân nhắc mức tiền phải nộp trước khi đưa ra quyết định giải thể, phá sản hoặc M&A. Công việc thực hiện:
– Tính ra số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế
– Tính ra số tiền thuế phải nộp (nếu có)
– Tính ra số tiền chậm nộp (nếu có)
– Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (nếu nộp)
Từ 4.000.000đ
(tùy thuộc khối lượng chứng từ; giảm đến 2.000.000đ cho các dịch vụ giải thể/phá sản/M&A sử dụng ngay sau (01 lần))

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

STT Dịch vụ Nội dung Tổng phí
1 Khai hải quan – Đăng ký tờ khai hải quan
– Kiểm tra thực tế hàng hóa
– Giải phóng hàng hóa
– Thông quan hàng hóa
2 Kiểm tra sau thông quan – Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan
– Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

 

Hãy liên hệ với Queenlaw để được tư vấn về các thủ tục thuế và hải quan chuyên ngành.