Tư vấn nội bộ

TƯ VẤN NỘI BỘ

Hiện tại Queenlaw đang thực hiện outsourcing dịch vụ tư vấn xử lý các vấn đề bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Các vấn đề bất thường trong hoạt động kinh doanh có thể kể đến như là:
– Doanh nghiệp liên tục phải tiếp công an mặc dù công an không có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp bị phạt hành chính nhưng có căn cứ cho rằng quyết định xử phạt là trái pháp luật cần bị thu hồi hoặc bị hủy bỏ.
– Doanh nghiệp xuất lô hàng đi nước ngoài nhưng bị chặn lại ở thủ tục hải quan dù lô hàng đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định thông quan hàng hóa.
– Doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ nhưng cơ quan cấp phép không nhận hồ sơ mà yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định khiến doanh nghiệp bị chậm trễ mất cơ hội kinh doanh, ký kết hợp đồng v.v…

(Luật sư nội bộ)

Với vai trò là người đứng ra bảo vệ lợi ích, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp khi có khiếu nại, không đồng tình với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, các luật sư tư vấn sẽ đưa ra các giải pháp và hướng xử lý để doanh nghiệp lựa chọn, trên cơ sở thống nhất các biện pháp chúng tôi sẽ thực hành các quyền theo quy định để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trên cơ sở chỉ tuân theo quy định của luật.


CÁC LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH VỤ KIỆN TẠI TÒA:

Thời hiệu khởi kiện
Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Nguyên tắc đối thoại
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không tiến hành đối thoại được. Việc đối thoại phải được tiến hành theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của đương sự; không được ép buộc các đương sự thực hiện việc giải quyết vụ án hành chính trái với ý chí của họ; nội dung đối thoại, kết quả đối thoại giữa các đương sự không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Những vụ án hành chính không tiến hành đối thoại được:
– Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.
– Đương sự không thể tham gia đối thoại được vì có lý do chính đáng.
– Các bên đương sự thống nhất đề nghị không tiến hành đối thoại.

Xét xử sơ thẩm
Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Thời gian giải quyết
Thời gian giải quyết là từ 04 tháng đến 08 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Với một quan điểm pháp lý độc lập, Queenlaw tin rằng dịch vụ xử lý những vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh đáp ứng sự tin cậy ủy thác của doanh nghiệp.


Quay lại
»  Tư vấn thường xuyên