Tư vấn thường xuyên

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

1. Tổng quan

Tư vấn thường xuyên là một dịch vụ Queenlaw thiết kế dành cho các doanh nghiệp sau thành lập. Tên gọi tư vấn thường xuyên có nơi gọi là tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn pháp lý thường xuyên hay tư vấn luật thường xuyên v.v…

Với dịch vụ này, Queenlaw sẽ thay vai trò của một phòng ban pháp chế của doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp trong việc thực hiện những quy định, thủ tục mà luật quy định đối với doanh nghiệp nói chung, trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp trên diện rộng nhưng chưa bao gồm việc thực hiện công việc thay cho doanh nghiệp.

(Luật sư doanh nghiệp)

2. Biểu phí dịch vụ (Chưa bao gồm VAT):

a) Dành cho doanh nghiệp 100% vốn trong nước
–  03 tháng: 5.000.000 VNĐ
–  06 tháng: 6.000.000 VNĐ
–  12 tháng: 10.000.000 VNĐ
–  24 tháng: 16.000.000 VNĐ

b) Dành cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài
–  03 tháng: 11.500.000 VNĐ (500 USD)
–  06 tháng: 13.800.000 VNĐ (600 USD)
–  12 tháng: 23.000.000 VNĐ (1.000 USD)
–  24 tháng: 36.800.000 VNĐ (1.600 USD)

Ghi chú: Trong mỗi 03 tháng quý khách được hỗ trợ soạn một mẫu văn bản thủ tục hành chính.

3. Hướng dẫn dịch vụ

Mọi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của Queenlaw sẽ được cấp một mã số khách hàng (08 số). Quý khách nhập mọi câu hỏi vào phần “Chuyên mục chăm sóc khách hàng thường xuyên” ở dưới chân trang theo hướng dẫn sau:
•  Tên khách hàng: Là tên doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của Queenlaw. VD: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
•  Mã số khách hàng: Là mã 08 số do Queenlaw cấp cho khách hàng. VD18123002
•  Email: Là địa chỉ email mà khách hàng sẽ nhận được thư tư vấn chính thức từ Queenlaw. VD: ketoanphuonganh@gmail.com
•  Nội dung câu hỏi: Là câu hỏi mà quý khách gửi đến Queenlaw. VD: Đề nghị cho biết thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý này.

Ngay sau khi quý khách gửi câu hỏi, Văn phòng Queenlaw sẽ nhận được câu hỏi và giao cho Phòng Nghiệp vụ để nghiên cứu giải đáp và gửi trả lời cho doanh nghiệp theo địa chỉ email của quý khách đã nhập. Thời hạn trả lời là trong 10 ngày làm việc (tùy thuộc độ phức tạp của câu hỏi). Đồng thời có thể Queenlaw sẽ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp đối với các câu hỏi cần giải đáp sớm cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP QUEENLAW
Email: staff@queenlaw.com.vn
Hotline: 0915 135 366


Xem thêm
»  Tư vấn nội bộ