Hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

BIỂU MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

I. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị  Download
2. Bản sao CCCD/CMND/HC của chủ doanh nghiệp tư nhân

II. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh
1. Giấy đề nghị  Download
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách thành viên  Download
4a. Thành viên là cá nhân: Bản sao CCCD/CMND/HC của thành viên
4b. Thành viên là tổ chức: Bản sao giấy tờ của thành viên; văn bản ủy quyền; bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện theo ủy quyền

III. Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Giấy đề nghị  Download
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách thành viên  Download
4a. Thành viên là cá nhân: Bản sao CCCD/CMND/HC của thành viên
4b. Thành viên là tổ chức: Bản sao giấy tờ của thành viên; văn bản ủy quyền; bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện theo ủy quyền

IV. Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Giấy đề nghị  Download
2. Điều lệ công ty
3a. Chủ sở hữu là cá nhân: Bản sao CCCD/CMND/HC của chủ sở hữu
3b. Chủ sở hữu là tổ chức, mô hình Chủ tịch công ty: Bản sao giấy tờ của chủ sở hữu; văn bản ủy quyền; bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện theo ủy quyền
3c: Chủ sở hữu là tổ chức, mô hình Hội đồng thành viên: Bản sao giấy tờ của chủ sở hữu; văn bản ủy quyền; bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện theo ủy quyền, danh sách người đại diện theo ủy quyền  Download

V. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị  Download
2. Điều lệ công ty
3. Danh sách cổ đông sáng lập  Download
4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  Download
5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức  Download
6a. Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Bản sao CCCD/CMND/HC
6b. Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Bản sao giấy tờ của tổ chức; văn bản ủy quyền; bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

(Căn cứ: Luật số 68/2014/QH13, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 108/2018/NĐ-CP)


HƯỚNG DẪN QUÝ KHÁCH TỰ XÂY HỒ SƠ:
–  Quý khách lựa chọn loại hình doanh nghiệp để tải biểu mẫu tương ứng, kê khai thông tin.
–  Quý khách công chứng chứng thực bản sao CCCD/CMND/HC tại PCC/VPCC. Quý khách có thể gửi bản gốc để Queenlaw thực hiện thay cho quý khách.
–  Trường hợp thành lập công ty FDI thì ngoài giấy tờ trên, hồ sơ còn cần thêm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC). Đối với 
thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
–  Quý khách lưu ý một số nội dung sau đây:
+  Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn. Kiểm tra tên doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

+  Địa chỉ ghi theo cấu trúc 04 cấp (VD: Số 22 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc: Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)
+  Vốn điều lệ ghi theo quy mô dự kiến của doanh nghiệp. Lưu ý: vốn trên 10 tỷ môn bài 3 triệu/năm, vốn từ 10 tỷ trở xuống môn bài 2 triệu/năm
+  Ngành nghề ghi theo Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, đối chiếu mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (File .doc)

Mọi thông tin tư vấn xin vui lòng gửi về Văn phòng Queenlaw. Email: office@queenlaw.com.vn. Mobile/viber/zalo: 0985.806.066